top of page

Förebyggande underhåll

Vad, Vem och Hur ofta skall FU utföras

Förebyggande underhåll har till syfte att motverka driftstörningar och andra oönskade händelser som till exempel produktionsbortfall, miljöpåverkan och säkerhetsrisker. Med kritikalitetsklassningen som utgångspunkt väljs det förebyggande underhåll som är mest lämpligt och som gör mest nytta i anläggningen.

 

I RBUS Online finns färdiga vallistor med rekommenderat underhåll för olika typer av utrustning. Genom bara ett klick kan man välja det förebyggande underhållet som skall utföras på en specifik komponent eller objekt, vem som är ansvarig och hur ofta det skall ske.

Har ni inget underhållssystem? - Inget problem!

Ange ett datum när ett återkommande underhåll skall påbörjas så kommer RBUS Online att påminna dig varje gång det är dax att utföra underhållet. Alla dessa jobb kommer att synas i "Åtgärdslistan" fram tills dess att de avrapporterats. Under "Utförda åtgärder" finns alla återrapporterade jobb registrerade som ett kvitto på när de utfördes.

Mock up förebyggande underhåll.png
Förebyggande underhåll: Produkter
bottom of page