top of page

Förebyggande underhåll

Vad, Vem och Hur ofta skall FU utföras

Förebyggande underhåll har till syfte att motverka driftstörningar och andra oönskade händelser som till exempel produktionsbortfall, miljöpåverkan och säkerhetsrisker. Med kritikalitetsklassningen som utgångspunkt väljer vi det förebyggande underhåll som är mest lämpligt och som gör mest nytta i anläggningen.

 

För att få hög framdrift och slippa skriva så mycket när vi gör underhållsplanen så finns det i RBUS färdiga listor med rekommenderat underhåll för olika typer av utrustning. Genom bara ett klick kan du välja det förebyggande underhållet som du vill ska utföras på en specifikt komponent, vem som är ansvarig och hur ofta det skall utföras.

Mock up förebyggande underhåll.png
Förebyggande underhåll: Produkter
bottom of page