top of page

RBUS Online

Verktyget för alla som vill göra

RÄTT UNDERHÅLL - PÅ RÄTT MASKIN - I RÄTT TID

Används fristående eller som ett komplement till ett befintligt underhållssystem

Hem: Välkommen

Riskbaserat underhåll är en underhållsstrategi där man identifierar och prioriterar underhåll baserat på riskerna för driftstopp, skador eller andra problem som kan uppstå om inte underhållet utförs. Det innebär att man fokuserar på att minimera risken för driftsstopp eller skador genom att prioritera underhåll på de delar eller system som har högst risk för att orsaka problem. Detta kan innebära att man utför mer frekvent underhåll på viktiga eller kritiska delar, samtidigt som man kan göra mindre frekvent underhåll på mindre viktiga delar. Riskbaserat underhåll kan bidra till att öka driftsäkerheten och minimera downtime, samtidigt som det kan hjälpa till att minimera kostnaderna för underhåll genom att man inte behöver utföra onödigt underhåll på delar som inte är så kritiska.

Funktioner

Smarta funktioner som tar dig från tanke till handling för ditt underhåll.

Mock up kritikalitetsklassning 1.psd.png

Kritikalitetsklassning

Prioritera din tid och dina resuser för underhållsinsatser på rätt maskiner. Med hjälp av kritikalitetsklassning i RBUS Online kan du enkelt välja rätt underhållsstrategi för din anläggning.

Mock up riskhantering_edited.jpg

Riskhantering för ständiga förbättringar

Underhållsrelaterade risker finns hela tiden inneboende i vår anläggning. För att se till att de allvarliga riskerna inte inträffar används riskhanteringdelen i RBUS Online. Riskhantering är ett sätt att jobba med ständiga förbättringar.

Mock up förebyggande underhåll.png

Förebyggande underhållsplan

Hem: Funktioner

När en ny underhållsplan skall tas fram eller när det finns behov att genomlysa och förbättra den befintliga så behöver vi veta: Vad som behöver göras, vem som skall göra det och hur ofta det skall ske. Här hjälper RBUS Online dig hela vägen.

För vem passar RBUS?

RBUS passar alla typer och storlekar av verksamheter som ser underhåll som värdeskapande och vill ha ett välstrukturerat förebyggande underhåll på sin anläggning.

Vi har ju redan ett underhållssystem?

RBUS är ett komplement till ditt befintliga underhållssystem. Genom kritikalitetsklassning och underhållsanalys får du fram vad som skall finnas där.

Vad kostar mjukvaran?

RBUS är billigare än du tror. Du abonnerar på programvaran månadsvis och kan när som helst säga upp det. Antalet användare är obegränsat.

Hem: Vanliga frågor

Kontakta oss

Ångpannegatan 6, 417 05 Göteborg

Växeln: 031 742 75 00

Tack för ditt meddelande!

Hem: Kontakt
bottom of page