Riskhantering

Ständiga förbättringar för att reducera den totala riskbilden till en acceptabel nivå

Riskhantering är förbättringsmotorn i RBUS-arbetet. Med hjälp av anläggningshistoriken och egen erfarenhet av att köra anläggningen hittas de risker som måste reduceras till en acceptabel nivå. Exempel på sådana risker är frekventa haverier med produktionsbortfall, utebliven tillgång till viktiga reservdelar vid reparation samt personskada pga. dålig underhållsmässighet.

Mock up riskhantering_edited.jpg