top of page

Riskhantering

Det ständiga förbättringsarbetet

Riskhantering är motorn i förbättringsarbetet. Vi måste hela tiden förhålla oss till vad som sker i verkligheten och göra de förändringar som krävs för att den totala riskbilden i anläggningen skall vara på en acceptabel nivå.

Risker som kan uppstå är till exempel maskinhaverier, utebliven tillgång till reservdelar eller i värsta fall att någon skadar sig på grund av t.ex. dålig underhållsmässighet.

I modulen Riskhantering i RBUS Online kan vi både definiera och värdera inneboende risker. För att säkerställa att beslutade åtgärder verkligen blir utförda kan vi även följa upp dem i RBUS Online och se till att de ansvariga får en påminnelse med jämna mellanrum.

Mock up riskhantering_edited.jpg
Riskhantering: Produkter
bottom of page