Kritikalitetsklassning

Prioritera dina maskiner rätt

Kritikalitetsklassning är en metod för att skapa en prioritetsordning för en anläggnings produktionsutrustning. Klassningen ger en

drift- och underhållsgemensam syn på hur viktig respektive funktion eller utrustning är i anläggningen och används som ett hjälpmedel vid upprättande av till exempel FU-planer och reservdelsstrategier.

Mock up_edited.jpg