top of page

Kunder

Ta del av artiklar och intervjuer tillsammans med kunder som har gått från tanke till handling med RBUS - Riskbaserad underhållsstyrning.

SunPine -

Vi ser redan viktiga mervärden i det riskbaserade

underhåll vi får med RBUS

 - Vi är fortfarande ett ungt företag och dessutom väldigt expansivt.  Behovet av en underhållsavdelning växte fram successivt och med tiden har det också uppstått ett behov av nya och effektivare underhållsrutiner. För att lycks med det behövde vi ett system som kunde hjälpa oss att klassificera utrustningen i anläggningen. Totalt har vi mellan 10 000 och 15 000 positioner att ha koll på så det är en utmaning. När vi sökte efter ett systemverktyg som kunde hjälpa oss fick vi kontakt med Relcon. Vi såg viktiga fördelar med RBUS och tog också beslut om att välja systemet, berättar Per Jonsson som är underhållsingenjör på SunPine  

Exteriör_hösten_2021_01-1.jpg

Finspångs Tekniska Verk -

"Kritikalitetsanalysen har lagt grunden till ett systematiskt

underhållsarbete där alla tvingas att tänka förebyggande"

Ett proaktivt, riskbaserat och välplanerat underhåll får allt högre prioritet inom många branscher som har stora tekniska och industriella investeringar som gemensam nämnare. Insikten om att underhållskostnader kan minskas och onödiga driftstörningar undvikas med hjälp av systematiska underhållsplaner sätter fokus på vikten av att genomföra kritikalitetsanalyser ur ett driftsäkerhetsperspektiv. En av Relcons kunder som gjort det är miljöteknikföretaget Finspångs Tekniska Verk AB som ägs av Finspångs kommun.

finspång.jpg
bottom of page