Kund
Cases

Ta del av artiklar och intervjuade tillsammans med kunder som har gått från tanke till handling med RBUS - Riskbaserad underhållsstyrning.

SunPine -

Vi ser redan viktiga mervärden i det riskbaserade

underhåll vi får med RBUS

 - Vi är fortfarande ett ungt företag och dessutom väldigt expansivt.  Behovet av en underhållsavdelning växte fram successivt och med tiden har det också uppstått ett behov av nya och effektivare underhållsrutiner. För att lycks med det behövde vi ett system som kunde hjälpa oss att klassificera utrustningen i anläggningen. Totalt har vi mellan 10 000 och 15 000 positioner att ha koll på så det är en utmaning. När vi sökte efter ett systemverktyg som kunde hjälpa oss fick vi kontakt med Relcon. Vi såg viktiga fördelar med RBUS och tog också beslut om att välja systemet, berättar Per Jonsson som är underhållsingenjör på SunPine  

Exteriör_hösten_2021_01-1.jpg

Nästa artikel

kommer snart