top of page

Acerca de

Exteriör_hösten_2021_01-1.jpg

"Vi ser redan viktiga mervärden i det riskbaserade underhåll vi får med RBUS"

SunPine

I Piteå ligger en expansiv processindustri som sedan starten 2006 utvecklats till ett världsledande bioraffinaderi. Det är SunPine som tack vare en svensk innovation utvinner talldiesel, harts, terpentin och bioolja från råtallolja. Råtallolja är en restprodukt från pappersbruken och SunPines affärsidé är kopplad till den gröna skogsindustrin. Missionen är att utvinna förnyelsebara produkter för ett mer hållbart samhälle. SunPines talldiesel reducerar nära 90 procent CO2 jämfört med vanliga diesel, och det visar att företaget lyckas med just det. SunPines gröna diesel (Evolution diesel hos Preem) reducerar varje år fossilbaserade koldioxidutsläpp från drygt 200 000 dieselbilar.

 

Under 2021 invigdes en ny processlinje som ökar produktionskapaciteten med 50 procent till 150 000 m3 per år. En annan satsning som SunPine genomförde under året var valet av Relcons Onlineverktyg RBUS som också är en arbetsmetodik. Valet av RBUS gjordes för att ta steget över till en mer riskbaserad underhållsstyrning. RELCON Reliability Consulting AB i Göteborg är en del av Erinova Group där även MLT Maskin & Laserteknik AB, Protoma AB och Runtime Engineering AB ingår.

 

Målet ska vara ett underhåll i världsklass

När en ledande facktidning inom underhåll hade en artikel om Relcon för ett par år sedan var rubriken ”Rätt underhåll på rätt maskiner i rätt tid”. En central del av Relcons affärsidé är också att hjälpa process- och tillverkningsindustrier att utveckla sina rutiner inom underhåll och driftsäkerhet. Att det finns ett behov av det bekräftas av Peter Hallengren på Relcon som arbetat drygt 30 år med drift- och underhållsfrågor.

 

- Vårt mål är att tillsammans med kunderna arbeta med ett operativt förbättringsarbete där underhållsinsatserna styrs dit dom gör bäst nytta och minimerar riskerna för oönskade händelser. Vår ambition är att kunderna ska tänka att man ska ett underhåll i världsklass. Det kräver en riskbaserad underhållsstyrning med systematisk underhållsplanering. För att lyckas med det behövs ofta ett komplement till industrins underhållssystem och det är därför vi utvecklat RBUS. Med RBUS får man en analys som visar vilken utrustning som är viktig och man få också en klassificering av olika funktioner i exempelvis en processanläggning. Resultatet blir en ökad tillgänglighet, bättre säkerhet, reducerad risk för störningar och en bättre totalekonomi, säger Peter.

 

Växte fram ett behov av riskbaserad underhållsstyrning

SunPine är ett bra exempel på en industri där det uppstod ett behov av en mer riskbaserad underhållsstyrning. Företaget fick en snabb uppstart efter etableringen 2006 och där högsta prioritet var att få igång produktionen. Underhållsavdelningen byggdes upp i ett andra steg.

 

- Vi är fortfarande ett ungt företag och dessutom väldigt expansivt.Behovet av en underhållsavdelning växte fram successivt och med tiden har det också uppstått ett behov av nya och effektivare underhållsrutiner. För att lycks med det behövde vi ett system som kunde hjälpa oss att klassificera utrustningen i anläggningen. Totalt har vi mellan 10 000 och 15 000 positioner att ha koll på så det är en utmaning. När vi sökte efter ett systemverktyg som kunde hjälpa oss fick vi kontakt med Relcon. Vi såg viktiga fördelar med RBUS och tog också beslut om att välja systemet, berättar Per Jonsson som är underhållsingenjör på SunPine.

 

I november 2021 började SunPines underhållsavdelning använda RBUS och Peter Hallengren är glad för företagets satsning. Han ser också ett snabbt växande intresse hos många större industrier när det gäller att prioritera underhållsfrågorna.

 

- Haverier, funktionsbortfall och följdskador är dyrbart och det finns mycket att vinna på att ha ett verktyg som möjliggör analyser och banar väg för ett mer proaktivt underhåll. RBUS är ett sånt verktyg och en av de viktigaste fördelarna är det vi kallar värdedrivande underhållsplaner. I det ingår också en utveckling av arbetsmetodiken där alla på en underhållsavdelning vet vilken utrustning som är viktig och vad som ska prioriteras. Målet måste vara att man ska göra det underhåll som säkerställer produktionen, förklarar Peter Hallengren.

 

Ser mervärden redan efter ett par månader

Peter beskriver det också som att RBUS möjliggör en transparens i en underhållsorganisation. Alla vet vad som ska göras när man via verktyget får en samlad bild av underhållsbehovet baserat på fakta.

 

- Det kan kännas som ett stort steg att gå ifrån gamla invanda rutiner till att låta underhålls- arbetet styras av ett risktänkande, men det är ett väldigt lönsamt steg, säger Peter med ett leende.

 

Några månader in på 2022 fortsätter arbetet på SunPines underhållsavdelning med att mata in uppgifter i RBUS. Per Jonsson och en kollega utgår i det arbetet från olika funktioner i processens flödesschema. Det är ett omfattande projekt som kommer att ta tid, men redan efter ett par månader kan man se viktiga mervärden med RBUS.

 

- En viktig förändring är att vi har börjat klassificera om funktioner och utrustning. Vissa saker som vi tidigare såg som kritiska har graderats ner, och andra har lyfts upp. Vi ser också mycket tydligare vilken typ av reservdelar vi behöver ha hemma för att vi ska kunna minska risken för driftstörningar. Vartefter som vi får in mer uppgifter i RBUS kommer vi att få ett allt mer riskbaserat underhåll och att bygga upp nya rutiner baserat på det är en rolig och spännande utmaning, avslutar Per Jonsson.

Vill du veta mer om RBUS?

Ta gärna en kontakt med oss

  • LinkedIn
Vi återkommer inom kort!
bottom of page